kostka praha2 prague-3540886_1920 charles-bridge-3504485_1920

HISTORIE A SOUČASNOST

SOUČASNOST (leden 2018 – dosud)

Labyrint věd(ění), univerzita prvního věku, spolupracuje od ledna 2018 s Národní knihovnou ČR své přednášky pořádá v úctyhodných a dechberoucích prostorách Klementina. Důležitým partnerem je SciVia, z.s., jehož náplní je práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými, která se orientuje na podporu vzdělávání a na volnočasové aktivity. Spolupráce s UK je momentálně doplňující aktivitou realizovanou přes Katedru germanistiky, kterou reprezentuje Tamara Bučková.

MEZIDOBÍ (říjen 2017 – prosinec 2017)

Přednášky se konají pod záštitou spolku SciVia. Původní tým Labyrintu, který se vytvořil už na samém začátku, stejně jako skupina přednášejících z akademické půdy různých fakult UK. Spolupracující institucí je např. nakladatelství Albatros, kde proběhla první přednášku o autorském psaní s Ivou Procházkovou. Labyrint posílil i po stránce nových médií, druhá přednáška byla vystavena on-line, abychom podpořili e-learning. Ve studentském klubu UK jsme v prosinci vyřešili matematické záhady týkající se geometrie a vánočních hvězd.

HISTORIE (říjen 2014 – červen 2017)

Prvním krokem ke vzniku Labyrintu vědění byl sen o založení Juniorské univerzity, která by působila na UK. S myšlenkou přišli PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. a Ing. Karel Juliš, nicméně zůstalo jen u konzultací a u plánů na papíře.

Autorství motta a výtvarného loga Labyrintu jako vize o smysluplné cestě k vědění je připsáno Tamaře Bučkové, Martině Podzimkové a Ondřěji Líbalovi a je ochráněno autorskými právy.

Sen o univerzitě určené teenagerům se změnil v realitu v akademickém/školním roce 2014/2015. Prošel zásadní proměnou, na jeho konečné podobě se mimo T. Bučkové a M. Podzimkové podílel doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. S přípravou pomohl také Rotary Club Praha Staré město s Georgem Podzimkem. Bez podpory paní prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. současné prorektorky UK a tehdejší děkanky Pedagogické fakulty UK by opět zůstal na jen papíře, což je nejdůležitější poznámka. Člověk může mít stovky úžasných nápadů, ale nedokáže-li změnit ve skutečnost, pak… Univerzita, která byla a dosud je určena v první řadě dětem od 10 do 15 let dostala název Labyrint věd(ění) a odstartovala pilotním semestrem v únoru 2015. Maturanti našli svůj prostor v Juniorské univerzitě UK (JUUK), která spadá pod střechu rektorátu, a která je spojena s prorektorkou prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. Labyrint zažil na Pedagogické fakultě 5 krásných semestrů, za které bychom chtěli poděkovat. Poslední dva pod zastřešením děkana, prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.