kostka praha2 prague-3540886_1920 charles-bridge-3504485_1920 scenery-1152679_1920

JAK FUNGUJE SVĚT?

Co je Labyrint věd(ění) a co se za ním skrývá

Labyrint věd(ění) je nezpoplatněná univerzita pro děti, teenagery a mladé dospělé.

Je univerzitou, která je určená především chytrým hlavám nejen ve věku 10 - 15 let. Přesto zůstává otevřená všem.

Děti z pátých tříd mohou Labyrint využít k rozšíření všeobecného přehledu a prohloubení znalostí ze základních disciplín, které mohou využít nejen ve škole, ale také v životě formou svého osobnostního růstu.

POZOR! Účast na Labyrintu vám přinese vědění, ale ne body u přijímacích zkoušek. Ty ale získáte v testech a to právě díky Labyrintu.

Pro gymnazisty je potvrzením zvolené cesty, která je založená na mezioborových vztazích. Nespecializujeme se jen na jeden obor, ale nabízíme klíč k pomyslnému Labyrintu světa, který je - věřte-nevěřte - každodenní realitou.

Pro vysokoškolské studenty je možností setkání s vědeckými experty, kteří své vědění dokážou poutavě zprostředkovat i těm nejmladším. Proč? Mimo jiné i proto, že se v Labyrintu setkávají i se zaujatým publikem.

Pro dospělé je Labyrint vzácnou příležitostí, jak nevšedním způsobem trávit čas s dětmi. Ať už s Vaší rodinou nebo Vašimi žáky. Může být prostě jen místem generačních setkání.

Co, kdy a kde vám Labyrint nabízí

Zajímavá témata z oblasti přírodovědných a humanitních věd, umění i sportu.

Přednášky a tvůrčí dílny pro jednotlivce, workshopy pro školy. Je potřeba orientovat se podle titulní stránky Labyrint věd(ění).

Proč chodit do Labyrintu a co s tím?

To, co má člověk v hlavě, už mu nikdo nevezme.