kostka praha2 prague-3540886_1920 charles-bridge-3504485_1920 scenery-1152679_1920
Prof.. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,
prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.

V době založení Labyrintu věd(ění) děkanka Pedagogické fakulty UK v Praze.

Prof. PaeDr. Michal Nedělka, Dr.,
děkan Pedagogické fakulty UK; kmotříčkem Labyrintu se stal v akademickém roce 2016/2017.
Mgr. Irena Maňáková
ředitelka Odboru komunikace Národní knihovny ČR