kostka praha2 prague-3540886_1920 charles-bridge-3504485_1920

LIDÉ – NEJUŽŠÍ TÝM

Labyrintí tým

Na této stránce najdete miniportréty nejužšího týmu Labyrintu.

Tamara2 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Srdce Labyrintu

Tamara Bučková působí na Katedře germanistiky UK-PedF. Zabývá jazykovou a literární komunikací. Specializuje se na literaturu pro děti a mládež; vztahy mezi literaturou, divadlem a filmem; didaktiku literatury a dramapedagogiku. To vše uvádí do kontextu se světem cizích jazyků. Proto se zabývá i lingvistikou. Je známá také jako literární kritička, je spoluautorkou vícerých kolektivních monografií. Ve volném čase se věnuje vícejazyčnému divadlu, scénickému tanci, divadlu, vlastnímu psaní a práci s dětmi.

Přání Labyrintu

Labyrint věd(ění) je pro mě důležitým spojením vědy a skutečného života mimo univerzitu. Věřím, že odhalí Labyrint mnohé talenty a přeji mu hodně úspěšných hledačů věd(ění).

Ondrej Doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Srdce Labyrintu

V současnosti působí Ondřej Hník na Katedře české literatury UK-PedF, od října na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se didaktikou literatury a výzkumem čtenářství. Je zastáncem zážitkové pedagogiky. O.H. je spoluautorem vícerých učebnic. Ve volném čase se věnuje psaní beletrie. Vystupuje s dalšími umělci v literárně-dramatických pořadech.

Přání Labyrintu

Mé působení v Labyrintu je pro mě smysluplnou a tvůrčí činností. Přeji Labyrintu kvalitu a dlouhé trvání.

Karin Polcarová

studentka PedF UK, jejíž srdcovou záležitostí se stala Pražská německá literatura a řada studentských projektů, mezi nimiž je na jedné z čelních pozic také Labyrint věd(ění).Ráda zůstává v anonymitě, a to i přes to, že bez jejího podílu na organizaci i PR našich akcí by bylo hodně těžké ´mít a dělat Labyrint.